top of page

Diëtetiek wordt uit de basisverzekering vergoed

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. U krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.  Dit gaat wel eerst af van het eigen risico.

 

U hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. Onder ketenzorg vallen veel huisartsen en diëtisten. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Is uw vergoeding opgebruikt of u wilt geen gebruik maken van de zorgverzekering? Dan gelden onderstaande tarieven. Heeft u een aanvullende verzekering voor alternatieve zorg, dan is er een vergoeding mogelijk voor de orthomoleculaire behandeling. U kunt dat bij uw eigen verzekering navragen (vergoeding alternatieve zorg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;

  2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt  aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.


Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
 
Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren geannuleerd zijn, kunnen bij u in rekening gebracht worden. Indien een te annuleren consult op de dag na een weekend of feestdag valt moet u uiterlijk de werkdag ervoor, vóór 18.00 uur, annuleren. 

Tabel met tarieven
Online Shopping
bottom of page