Voor verwijzers

Dit is het formulier voor verwijzing naar onze praktijk. 

Artsenwijzer Diëtetiek

De website www.artsenwijzerdietetiek.nl is de informatiebron over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen.

 

Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u informatie.

Doctor Checking a Form

Laan van Broekhuijzen 10

3981 XB Bunnik

info@diëtistenpraktijk-balans.nl

030 656 10 33

06 27 00 81 32

© 2020 by Balans MEB